ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន  មហាវិថី ព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចំការមន, រាជធានី ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អុីម៉ែល  info@police.gov.kh
គេហទំព័រ  www.police.gov.kh